Dr. Van De Putte Anja en Dr. Anderson Pieter heten u welkom!

Huisartsenpraktijk Velzeke

Provinciebaan 279, 9620 Zottegem

Telefoonnummer: 09/360.64.85

E-mail: info@huisartsenpraktijkvelzeke.be

Ons team

Dr Anja Van De Putte

Maandag: 17:00 – 19:00 na afspraak
Dinsdag: 08:30 – 10:00 na afspraak
Woensdag: 17:00 – 19:00 na afspraak
Donderdag: 08:30-10:00 na afspraak
Vrijdag: 17:00 – 19:00 na afspraak
Zaterdag: na afspraak

 

Dr Pieter Anderson

Maandag: 08:30 – 10:00 na afspraak
Dinsdag: 18:00 – 19:00 na afspraak
Woensdag: 08:30 – 10:00 na afspraak
Donderdag: 18:00 – 19:00 na afspraak
Vrijdag: 08:30 – 10:00 na afspraak
Zaterdag: Voormiddag na afspraak

 

Dr Bert Van Brempt

Maandag: 08:30-10:30 na afspraak en 16:30-18:00 na afspraak
Woensdag: 08:30-10:30 na afspraak en 16:30-18:00 na afspraak
Dondserdag: 08:30-10:30 na afspraak en 16:30-18:00 na afspraak
Vrijdag: 08:30-10:30 na afspraak en 16:30-18:00 na afspraak

PRAKTIJKWERKING

AFSPRAKEN:                                                                                            U kunt online een afspraak maken door gebruik te maken van de knoppen ‘Maak een afspraak’ bij de arts van uw keuze. Bellen voor een afspraak kan nog steeds op 09/360.64.85

Om de telefonische drukte tijdens de consultaties te beperken werken we vanaf 03/04/2023 met een telesecretariaat. U kunt met hen een afspraak vastleggen.

RESULTATEN                                                                                                                Voor de resultaten van bloedafnames en andere onderzoeken kunt u bellen tussen 16:00 – 17:00 u.  

Om afspraken vlot te laten verlopen, is het fijn dat u:

– Per persoon 1 afspraak maakt: 15 minuten per afspraak. Komt u met twee personen gelieve dan ook twee afspraken te maken!

– U ons verwittigt als u er niet kan zijn!

Identiteitskaart:                                                                      Gelieve steeds uw identiteitskaart mee te brengen op consultatie. Dit bevordert een veilige uitwisseling van juiste medische informatie en maakt het mogelijk om een maximale en snelle terugbetaling van uw consultatie te bekomen. Voorschriften worden electronisch op uw identiteitskaart geplaatst na de raadpleging.

U kan bij ons betalen met bancontact. Maak hier zoveel mogelijk gebruik van.

HUISBEZOEKEN:
Huisbezoeken worden alleen gedaan bij mensen die zich niet naar de praktijk kunnen verplaatsen. Graag de huisbezoeken telefonisch in de voormiddag, voor 10.00 u., aanvragen. 

E-mails:                                                                                          Zeker geen huisbezoeken aanvragen per E-mail. Wij bekijken onze mails maar op het einde van de dag. Verslagen of andere medische gegevens mogen niet via deze weg verstuurd worden.

 

 

 

De studies tot huisarts duren in totaal 9 jaar. Na 6 universitaire jaren krijgt men het diploma van basisarts. Hierna moet de basisarts nog 3 jaar een specialisatie opleiding tot huisarts volgen bij (een), door het FOD Volksgezondheid en het ICHO, erkende huisarts(en).

Onze praktijk is door het ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisarts Opleiding) en het FOD Volksgezondheid erkend als officiële opleidingspraktijk. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om een HAIO (HuisArts In Opleiding) op te leiden.

Vanaf 01 april 2023 zal Dr. Bert Vanbrempt gedurende 18 maand, bij ons zijn opleiding tot Huisarts volgen. We hopen dat u onze collega uw vertrouwen schenkt.

Alle artsen, werkzaam in onze praktijk, hanteren de conventie tarieven zoals overeengekomen tussen de mutualiteiten en de artsensyndicaten.

Wij zijn aangesloten bij de Orde van de Arsten : https://ordomedic.be/nl/

Code Medische Deontologie : https://ordomedic.be/nl/code-2018

Juridische gegevens : Huisartsenpraktijk Velzeke bv

Ondernemingsnummer : 0473464027

WACHTDIENST

Zowel op weekdagen (vanaf 19 u ’s avonds tot 8 u ’s morgens), weekenddagen en feestdagen is er 1 centraal oproepnummer: 1733

VOORSCHRIFTEN

Voor verlenging van chronische medicatie zal de arts tijdens de raadpleging voldoende voorschriften meegeven tot aan de volgende geplande controle/raadpleging. Voorschriften worden dus niet afgegeven op telefonische vraag.

VERLOF

Dr. Anderson is in verlof van 24/06 – 05/07/2024.

Dr. Van de Putte en Dr. Van Bremt zijn wel aanwezig.

 

Waarvoor kunt u, onder andere, bij ons terecht?

– Bloedafnames
– EKG
– Preventie: preventieve – kankeronderzoeken, gezondheidsvoorlichting, vaccinaties
– Begeleiding van chronische aandoeningen: diabetes (suikerziekte), verhoogde bloeddruk, astma en andere longaandoeningen, allergie
– Cryotherapie
– Wondhechtingen en wondzorg
– Kleine heelkunde: verwijderen van huidletsels en sebumkysten
– Gynaecologie: borstonderzoek, uitstrijkjes
– Verloskunde: zwangerschapstest, zwangerschapsbegeleiding
– Kindergeneeskunde: onderzoek, opvolging en behandeling van baby’s en kinderen, vaccinaties
– Reisadvies en vaccinaties
– Coördineren van palliatieve zorg

Privacyverklaring
Versie 1.0, datum laatste wijziging 13/06/2018

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Huisartsenpraktijk Velzeke hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Huisartsenpraktijk Velzeke houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Huisartsenpraktijk Velzeke, Provinciebaan 279, 9620 Zottegem en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van Huisartsenpraktijk Velzeke zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Waar zijn wij?

Provinciebaan 279, 9620 Zottegem
tel: 09/360.64.85
Juridische gegevens : Huisartsenpraktijk Velzeke bv
Ondernemingsnummer : 0473464027

Wij respecteren uw privacy

Door op “Aanvaard alle cookies” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie en het analyseren van websitegebruik.